Uprawnienia

Firma Terestal pracuje w oparciu o aktualne i obowiązujące normy i przepisy. Wdrożyła System Zarządzania Jakością dotyczącą spawania materiałów metalowych wg Normy PN EN ISO 3834-4

Posiada kwalifikacje procesów spawania w metodach 135 i 111 dla stali z grup 1.1 i 1.2 wg normy ISO TR 15608

Spawacze wykonujący prace spawalnicze posiadają uprawnienia wg normy EN 287-1 na w/w grupy materiałowe

Nadzór spawalniczy posiada uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących.